Disclaimer

Aan de inhoud van de pagina's op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. NLETech kan niet garanderen dat de website foutloos en ononderbroken functioneerd.

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. NLETech aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid en kwaliteit van de op deze pagina's geboden informatie en is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze webpagina.

Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts, artikelen en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door NLETech.